TAM, GDZIE RZECZNIK PRAW PASAŻERÓW NIE POMOŻE, NA KORZYŚĆ KLIENTÓW LINII LOTNICZYCH ZADZIAŁA PRAWO UNIJNE

Jest kolejny przychylny wyrok: przewoźnik, który przyjmuje rezerwację lotu, jest odpowiedzialny za opóźnienia na całej trasie, nawet jeśli częściowo trasę tę obsługują także i inne linie lotnicze.

11 lipca 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej „TSUE”) wydał wyrok w sprawie o sygnaturze C-502/18, przeciwko Czeskim Liniom Lotniczym (dalej „CSA”). Postępowanie zainicjowane zostało przez pytanie prejudycjalne, z którym zwrócił się Sąd Miejski w Pradze (Městský soud v Praze). Przed Sądem tym rozpoznawana była sprawa z powództwa grupy pasażerów podróżujących z Pragi do Bangkoku przez Abu Zabi. Dotyczyła ona opóźnienia, które wystąpiło na trasie z Abu Zabi do Bangkoku- lot na tym odcinku obsługiwany był przez linie lotnicze Etihad Airways ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pasażerowie pozwali przewoźnika czeskiego, pomimo że przelot na trasie z Czech do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, za który był odpowiedzialny, przebiegł bez zarzutów. Drugi etap podróży dotknięty opóźnieniem wykonywał, na podstawie umowy code-share, operator ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W odpowiedzi na pozew pasażerów, CSA odmówiło wypłacenia odszkodowania przewidzianego w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 261/2004, argumentując swoją decyzję tym, że nie mogą być odpowiedzialni za lot wykonany przez linie lotnicze spoza Europy, odbywający się także poza jej terytorium.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w lipcowym orzeczeniu stwierdził, że CSA należy uznać za obsługującego przewoźnika, jako że przelot na całej trasie objęty był jedną rezerwacją, tym samym wskazując go jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę odszkodowania za opóźnienie. O tym, że lot, na który składa się kilka odcinków będących przedmiotem jednej rezerwacji stanowi jedną całość do celów prawa pasażerów do odszkodowania przewidzianego w rozporządzeniu nr 261/2004 Trybunał rozstrzygnął już wcześniej, chociażby, w orzeczeniu z dnia 31 maja 2018 roku w sprawie Wegener (C‑537/17). W wyniku wydania analizowanego wyroku CSA zobowiązane zostało do wypłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości 600 euro dla każdego z jedenastu pasażerów. Przewoźnik może jednak wystąpić z roszczeniem regresowym wobec linii z Bliskiego Wschodu.

Rozstrzygnięcie to zgodne jest z pro-konsumenckim duchem prawa unijnego, które w maksymalny sposób stara się chronić interesy pasażerów podróżujących drogą powietrzną. Wnioski płynące z wyroku w tej sprawie mogą być także wykorzystywane w postępowaniach toczących się przed sądami polskimi, które dotyczą odszkodowań wynikających z przepisów Rozporządzenia 261/2004. Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy prawo lotnicze, której przepisy weszły w życie 1 kwietnia 2019 roku, dochodzenie odszkodowań wynikających z rozporządzenia 261/2004 możliwe będzie wyłącznie na drodze postępowania sądowego gdy pasażerowi i przewoźnikowi nie uda się osiągnąć porozumienia w wyniku działań prowadzonych przez Rzecznika Praw Pasażerów działającego przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

© Created by Grupa Wzór