PROSTA (START-UP’OWA) SPÓŁKA AKCYJNA - są już konkretne ustalenia

 

19 lipca Parlament zakończył pracę nad ustawą nowelizującą kodeks spółek handlowych, która od 1 marca 2020 roku wprowadzi do porządku prawnego nową formę prowadzenia działalności gospodarczej – Prostą Spółkę Akcyjną („PSA”). Jest to odpowiedź na dynamicznie rozwijający się rynek start-up’ów, stawiający na innowacje technologiczne oraz kapitał ludzki.

Główne zalety PSA:

–  brak barier wejścia – kapitał akcyjny wynoszący minimum 1 zł;
–  rejestracja w 24 godziny za pomocą formularza złożonego elektronicznie (alternatywnie tradycyjna rejestracja);
–  usprawnienie procedur korporacyjnych, m.in. podejmowanie uchwał w drodze wideokonferencji lub za pomocą poczty elektronicznej;
–  swoboda w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki np. akcje za pracę lub usługi;
–  elastyczność w dysponowaniu funduszami spółki – brak „zamrożonego” kapitału akcyjnego;
–  usprawniony elektroniczny rejestr akcjonariuszy;
–  brak obowiązków związanych ze statusem spółki publicznej – akcje PSA nie będą notowane na giełdzie. Będzie jednak możliwość wejścia na giełdę poprzez przekształcenie PSA w tradycyjną spółkę giełdową;
–  usprawniona struktura organizacyjna – zamiast obligatoryjnej rady nadzorczej możliwość powołania rady dyrektorów;
–  uproszczony proces likwidacyjny – skrócenie czasu likwidacji oraz możliwość przejęcia majątku PSA przez akcjonariusza bez konieczności przeprowadzenia likwidacji.

Zmiany mają za zadanie ułatwić powstawanie nowych polskich innowacyjnych przedsięwzięć jak
i zachęcić zagranicznych inwestorów do zakładania i pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorstwa właśnie w Polsce.

© Created by Grupa Wzór