Karol Orzechowski Adwokat +48 882 012 424 karol.orzechowski@kols.pl Curriculum Vitae Wróć do praktyk

PRAWO
NIERUCHOMOŚCI

Zespół kancelarii KOLS posiada wszechstronne doświadczenie w dziedzinie obsługi transakcji nieruchomościowych. Wspieramy Klientów w transakcjach sprzedaży, nabywania oraz finansowania sprzedaży i nabywania nieruchomości. Nasze usługi obejmują m.in.:

  • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie porozumień wstępnych (termsheets, letters of intent, heads of terms) dotyczących nabywania wszelkiego rodzaju nieruchomości poprzez nabycie bezpośrednie lub pośrednie (np. nabycie udziałów w spółkach lub związanych z zawieraniem umów najmu oraz dzierżawy);
  • przedtransakcyjne badania due diligence nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych lub spółek posiadających tytuł prawny do nieruchomości (zakres badania i stopień jego szczegółowości uzgadniany jest z Klientem, a następnie dostosowywany do potrzeb oraz skali transakcji);
  • identyfikacja ryzyk prawnych związanych z transakcją i innych kwestii prawnych, które mają znaczenie dla przebiegu transakcji lub ceny/wartości nieruchomości; przygotowanie rekomendacji co do sposobów minimalizacji tych ryzyk;
  • doradztwo przy tworzeniu struktury i planu transakcji;
  • wsparcie Klientów w zakresie pozyskiwania finansowania, uczestniczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi i funduszami zajmującymi się leasingiem nieruchomości;
  • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie umów przedwstępnych, warunkowych oraz przenoszących tytuł prawny do nieruchomości lub do udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości;
  • pomoc w uzyskania decyzji administracyjnych, jeśli są konieczne do wdrożenia transakcji;
  • kompleksowe wsparcie Klientów w dopełnieniu wszelkich formalności prawnych po zamknięciu transakcji.

© Created by Grupa Wzór