Karol Orzechowski Adwokat +48 882 012 424 karol.orzechowski@kols.pl Curriculum Vitae Wróć do praktyk

PRAWO
NIERUCHOMOŚCI

Zespół kancelarii KOLS posiada wszechstronne doświadczenie w dziedzinie obsługi transakcji nieruchomościowych. Wspieramy Klientów w transakcjach sprzedaży, nabywania oraz finansowania sprzedaży i nabywania nieruchomości, a także wynajmu powierzchni komercyjnych i biurowych. Nasze usługi obejmują m.in.: negocjowanie oraz ustalanie treści porozumień wstępnych (termsheets, letters of intent, heads of terms) dotyczących nabywania wszelkiego rodzaju nieruchomości poprzez nabycie bezpośrednie lub pośrednie (np. nabycie udziałów w spółkach lub związanych z zawieraniem umów najmu oraz dzierżawy).

Prowadzimy przedtransakcyjne badania due diligence nabywanych nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych, czy też spółek posiadających tytuł prawny do nieruchomości. Każdorazowo uzgadniamy zakres badania i stopień jego szczegółowości z Klientem, dostosowując proces do jego potrzeb oraz skali transakcji.

W rezultacie identyfikujemy ryzyka prawne związane z transakcją i inne kwestie prawne, które mają znaczenie dla przebiegu transakcji lub ceny/wartości nieruchomości. Rekomendujemy także sposoby minimalizacji ryzyk.

Analizując wyniki badania due diligence i uwzględniając potrzeby Klienta, tworzymy strukturę i plan transakcji. W przypadku gdy finansowanie transakcji jest uzależnione od struktury oraz wyników badania due diligence, wspieramy Klientów w zakresie pozyskiwania finansowania, uczestnicząc w negocjacjach z instytucjami finansowymi i funduszami zajmującymi się leasingiem nieruchomości.

Kancelaria KOLS doradza przy nabywaniu nieruchomości poprzez zawieranie umów przedwstępnych, warunkowych oraz przenoszących tytuł prawny do nieruchomości lub do udziałów w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości.

Do zakresu naszych usług należy również przygotowanie oraz udział w negocjacjach umów najmu lub dzierżawy zarówno po stronie wynajmujących, jak i najemców powierzchni w centrach handlowych i budynkach biurowych.

 

© Created by Grupa Wzór