PRAWO KORPORACYJNE
I GOSPODARCZE

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą sprawnie oraz minimalizując ryzyko prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej. Kancelaria KOLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego oraz bieżącej obsługi spraw gospodarczych naszych Klientów.

W obszarze spraw korporacyjnych i gospodarczych zajmujemy się m.in.:

  • tworzeniem, opiniowaniem i negocjowaniem wszelkich umów, aneksów i porozumień handlowych – umów sprzedaży, dostawy, produkcyjnych, podwykonawstwa, dystrybucyjnych, wdrożeniowych, NDA, świadczenia usług, umów konsorcjum, o współpracy, ramowych, joint-venture;
  • doradztwem w zakresie tworzenia spółek, z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału;
  • bieżącym doradztwem w zakresie korporacyjnego aspektu działalności przedsiębiorców, w szczególności przygotowywaniem projektów uchwał organów spółki;
  • doradztwem w zakresie wprowadzania zmian w umowach i statutach spółek, w tym zakresie podwyższeń kapitału, umorzeń udziałów, itp;
  • prowadzeniem procesów reorganizacyjnych – połączeń, podziałów, przekształceń i likwidacji.

© Created by Grupa Wzór