PRAWO KORPORACYJNE
I GOSPODARCZE

Profesjonalne doradztwo prawne w zakresie prawa korporacyjnego pozwala zorganizować i prowadzić działalność gospodarczą sprawnie oraz minimalizując ryzyko prawne dla spółki, wspólników i kadry zarządzającej. Kancelaria KOLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa korporacyjnego.

W obszarze spraw korporacyjnych zajmujemy się m.in.:

  • doradztwem w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności pomocą w wyborze formy prawnej dla planowanej działalności;
  • doradztwem w zakresie tworzenia spółek, z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału;
  • przygotowywaniem regulaminów działania organów i innych dokumentów wewnętrznych spółek (corporate governance);
  • doradztwem w zakresie wprowadzania zmian w umowach i statutach spółek;
  • bieżącym doradztwem w zakresie korporacyjnego aspektu działalności przedsiębiorców, w szczególności przygotowywaniem projektów uchwał organów spółki;
  • przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do otwarcia spółki, oddziału lub przedstawicielstwa w Polsce;
  • przygotowywaniem wniosków i działaniem w imieniu Klienta w postępowaniach rejestracyjnych;
  • wsparciem w zakresie połączeń, podziałów, przekształceń i likwidacji.

© Created by Grupa Wzór