FUZJE I PRZEJĘCIA

Kancelaria KOLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie transakcji fuzji i przejęć – po stronie sprzedającej, jak i kupującej. Zapewniamy:

  • wsparcie przedtransakcyjne, w ramach którego przeprowadzamy badania due diligence przejmowanych podmiotów (zakres badania i stopień jego szczegółowości uzgadniany jest z Klientem, a następnie dostosowywany do potrzeb oraz skali transakcji);
  • identyfikacja ryzyk prawnych związanych z transakcją i innych kwestii prawnych, które mają znaczenie dla przebiegu transakcji lub ceny/wartości nieruchomości; przygotowanie rekomendacji co do sposobów minimalizacji tych ryzyk;
  • doradztwo przy tworzeniu struktury i planu transakcji;
  • wsparcie Klientów w zakresie pozyskiwania finansowania, uczestniczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi i funduszami;
  • tworzenie, opiniowanie i negocjowanie dokumentów transakcyjnych, tj. listu intencyjnego, umów pomiędzy wspólnikami, umów sprzedaży udziałów/akcji/przedsiębiorstwa, uchwał organów spółek uczestniczących w procesie itp.;
  • pomoc w uzyskania decyzji administracyjnych, jeśli są konieczne do wdrożenia transakcji;
  • kompleksowe wsparcie Klientów w dopełnieniu wszelkich formalności prawnych po zamknięciu transakcji.

© Created by Grupa Wzór