Jan Kaczmarczyk Adwokat +48 663 888 414 jan.kaczmarczyk@kols.pl Curriculum Vitae Wróć do praktyk

FUZJE I PRZEJĘCIA

Kancelaria KOLS oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie fuzji i przejęć – po stronie sprzedającej, jak i kupującej. Zapewniamy wsparcie przedtransakcyjne, w ramach którego przeprowadzamy badania due diligence przejmowanych podmiotów. Zakres badania i stopień jego szczegółowości uzgadniany jest z Klientem, a następnie dostosowywany do potrzeb oraz skali transakcji. W rezultacie identyfikujemy ryzyka prawne związane z transakcją i inne kwestie prawne, które mają dla niej znaczenie. Rekomendujemy także sposoby minimalizacji ryzyk.

Na podstawie badania due diligence, uwzględniając potrzeby Klienta, tworzymy strukturę i plan transakcji. Jeśli zachodzi taka potrzeba wspieramy w zakresie pozyskiwania finansowania transakcji, uczestnicząc m.in. w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Nasze wsparcie w zakresie obsługi transakcji obejmuje przygotowanie projektów dokumentów transakcyjnych, tj. listu intencyjnego, umów pomiędzy wspólnikami, umów sprzedaży udziałów/akcji/przedsiębiorstwa, uchwał organów spółek uczestniczących w procesie itp. Ponadto oferujemy Klientom wsparcie w trakcie negocjacji warunków transakcji. Jeśli wdrożenie transakcji wymaga uzyskania od organów publicznych decyzji administracyjnych, pomagamy naszym Klientom w ich uzyskaniu.

Po przeprowadzeniu transakcji kompleksowo wspieramy Klientów w dopełnieniu wszelkich formalności prawnych po zamknięciu, przygotowując projekty niezbędnych dokumentów i wniosków oraz reprezentując Klientów przed właściwymi organami.

 

 

© Created by Grupa Wzór