Emilia Górska-Krysztofowicz w Trójce o prawie pracy i dźwigach w upale

 

Pracodawca i pracownik mają szereg uprawnień ale i obowiązków w czasie upałów. „Żadne przepisy jednak nie regulują tego do jakiej temperatury pracownik może pracować; tylko w przypadku pracownika młodocianego (od 16 do 18 roku życia) przepisy stanowią, że nie może on pracować w warunkach powyżej 30 stopni temperatury powietrza i 65% wilgotności” – tłumaczyła w radiowej Trójce Emilia Górska-Krysztofowicz i dodawała, że gdy chodzi na przykład o operatorów dźwigów, którzy pracują w temperaturze powyżej 40 stopni mogą oni odmówić pracy w takich warunkach – „pozwala im na to uprawnienie wynikające z artykułu 210 kodeksu pracy; stanowi on, że jeśli warunki pracy są niebezpieczne i nie można bezpiecznie pracy wykonywać to wolno odmówić wykonywania obowiązków a pracodawca nie może wyciągnąć żadnych konsekwencji wobec pracownika”.

© Created by Grupa Wzór