Karol Orzechowski w gazecie Geodetic o rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

 

Karol Orzechowski w artykule dla gazety Geodetic zwraca uwagę na szczególny przypadek, który może się wydarzyć podczas zakupu nieruchomości od właściciela​ wpisanego do księgi wieczystej na podstawie ugody zawartej w wyniku mediacji: „Zatwierdzona przez sąd ugoda mediacyjna, na podstawie której dochodzi do przeniesienia prawa własności, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Pozostaje więc zadać sobie pytanie jaki jest skutek zawarcia tej umowy w zwykłej formie pisemnej, choćby została zatwierdzona przez właściwy sąd. Kodeks cywilny (…) nie wskazuje bezpośrednio szczególnej sankcji wynikającej z zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w zwykłej formie pisemnej. Zastosowanie będą, więc miały przepisy ogólne o formie czynności prawnych. Wynika z nich, że jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną, w tym przypadku formę aktu notarialnego, to czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna”.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór