LANG

Agata Brynda

Dyrektor biura

Agata Brynda odpowiada za właściwe funkcjonowanie biura.

Zajmuje się ścisłą współpracą z księgowością, dba o zaopatrzenie Kancelarii oraz prawidłowy stan wyposażenia biurowego. Utrzymuje kontakt z biurami tłumaczeń i innymi współpracującymi z KOLS firmami. Agata sprawuje także opiekę nad recepcją i prawidłowym działaniem sekretariatu oraz wspiera Partnerów zarządzających Kancelarią.

© Created by Grupa Wzór