PRAWO RODZINNE

Prawnicy KOLS cieszą się wyjątkowym zaufaniem swoich Klientów, którzy powierzają nam nie tylko doradztwo w zakresie swojej działalności biznesowej, ale także prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzimy m.in.:

  • postępowania o rozwód, z orzeczeniem i bez orzekania o winie;
  • sprawy z zakresu opieki nad dziećmi;
  • postępowania o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności;
  • postępowania spadkowe, w tym przygotowywanie testamentów, umów zrzeczenia się dziedziczenia, umów o dział spadku;
  • prowadzenie postępowań z zakresu stwierdzenia nabycia spadku;
  • udział w mediacjach, tworzenie, opiniowanie i negocjowanie ugód sądowym i pozasądowych w sprawach rodzinnych.

© Created by Grupa Wzór