PRAWO PRACY

Kapitał ludzki jest jednym z zasadniczych czynników decydujących o sukcesie firmy. Z tej perspektywy zgodność z wytycznymi prawa pracy jest jednym z kluczowych zagadnień, które powinno być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Zespół kancelarii KOLS, złożony z wykwalifikowanych specjalistów, oferuje kompleksową obsługę na każdym etapie działalności firmy.

Nasze doświadczenie w obsłudze Klientów w zakresie prawa pracy obejmuje m.in.:

  • bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy;
  • wsparcie w zakresie zakazów konkurencji, tajemnicy przedsiębiorstwa, zagadnień nieuczciwej konkurencji;
  • reprezentowanie w sprawach związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry menedżerskiej;
  • wprowadzanie programów premiowych;
  • ochronę danych osobowych pracowników;
  • prawno-pracownicze aspekty transakcji korporacyjnych, w tym prowadzenie audytów prawno-pracowniczych.

© Created by Grupa Wzór