POSTĘPOWANIA
SĄDOWE

Sprawne i efektywne rozwiązywanie sporów gospodarczych ma istotne znaczenie dla rozwoju biznesu. Zespół prawników KOLS pomoże przeprowadzić Klienta przez konflikty biznesowe, a także przez spory prawne, które mogą z nich wyniknąć. Nasze doradztwo uwzględnia:

  • przeanalizowanie indywidualnych potrzeb Klienta przygotowanie optymalnej strategii postępowania w przypadku danej sytuacji spornej;
  • reprezentacja Klienta na etapie przedsądowym – przygotowywanie wezwań do zapłaty lub do zaprzestania naruszeń, projektów ugód i porozumień, negocjacji w celu zakończenia sporu w sposób polubowny;
  • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, zarówno w charakterze powoda jak i pozwanego;
  • tworzenie pism procesowych – pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, zażaleń itp.; uczestnictwo w rozprawach;
  • uzyskiwanie nakazów zapłaty w postępowaniach nakazowych i upominawczych;
  • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników.

 

 

© Created by Grupa Wzór