Jan Kaczmarczyk Adwokat +48 663 888 414 jan.kaczmarczyk@kols.pl Curriculum Vitae Wróć do praktyk

NOWE TECHNOLOGIE
W SEKTORZE FINANSOWYM

Dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjne sektora finansowego wymaga wprowadzania nieustannych zmian oraz bieżącej kontroli realizowanych procesów. Doświadczenie zespołu kancelarii KOLS w zakresie wdrażania regulacji finansowych oraz bieżącej obsługi firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz banków, jak również sektora FinTech, pozwalają rozwiązywać problemy naszych Klientów w sposób kompleksowy i odpowiedni dla każdego przypadku.

Zespół KOLS wspiera rozwój innowacji w obszarze finansów, gwarantując, że doradztwo prawne na rzecz podmiotów zarówno wchodzących na rynek, jak i dojrzałych organizacji, jest świadczone z uwzględnieniem specyfiki działalności oraz potrzeb biznesowych każdego z tych podmiotów.

W ramach usług z zakresu regulatory compliance zespół kancelarii KOLS świadczy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • wdrażania rozwiązań organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych i banków w zakresie wymogów określonych w regulacjach: MiFID II, PSD II, CRD IV / CRR, PRIIPS, UCITS, AML i RODO;
  • opracowania projektów polityk, procedur i regulaminów oraz innych przepisów wewnętrznych w powyższym zakresie;
  • przygotowywania organizacji do wejścia na rynki zagraniczne;
  • przeprowadzania audytów zgodności procedur wewnętrznych z odpowiednimi przepisami,
  • wsparcia Klientów przy wdrażaniu systemu zgodności (compliance);
  • reprezentowania Klientów w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie procesu licencyjnego, w tym również otwieranie oddziałów.

 

Ponadto zespół KOLS podejmuje się prowadzenia szkoleń i wykładów z zakresu compliance oraz wybranych wymogów regulacyjnych.

© Created by Grupa Wzór