FUNDACJE RODZINNE

Dzięki fundacjom rodzinnym, funkcjonującym od 2023 r. w Polsce, nasi Klienci mają możliwość zabezpieczyć swój majątek dla swoich najbliższych a jednocześnie realizować cele inwestycyjne. Wspieramy ich w tym procesie oferując:

  • doradztwo przy zdefiniowaniu celów fundacji rodzinnej, wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie mogą nurtować przyszłych fundatorów, w tym również w kwestiach podatkowych;
  • przygotowanie wraz z Klientem statutu fundacji rodzinnej, regulującego sposób zarządzania majątkiem za życia jak i po śmierci fundatora;
  • przygotowanie dokumentacji założycielskiej fundacji rodzinnej, prowadzenie postępowania o wpis do rejestru fundacji rodzinnych;
  • wsparcie w kontaktach z organami administracji publicznej, bankami, instytucjami finansowymi;
  • doradztwo w zakresie procesu wnoszenia aktywów do fundacji rodzinnej;
  • przygotowywanie i zarządzanie dokumentacją prawną w toku działalności fundacji rodzinnej.

© Created by Grupa Wzór