Poradnik KOLS dla firm - PESEL i wpis w CEIDG

ZESPÓŁ KANCELARII KOLS RADZI

19 maja mija termin na uzupełnienie wpisu w CEIDG o numer PESEL.
Jeśli przedsiębiorca tego jeszcze nie zrobił – a rejestrował się przed 1.01.2012 r. – może zostać wykreślony z ewidencji.


Jak sprawdzić czy PESEL znajduje się  faktycznie w CEIDG?

  1. PESEL nie jest widoczny na wydrukach z systemu CEIDG, zaświadczających o prowadzonej działalności.
  2. Jeśli przedsiębiorca rejestrował się przed 1.01.2012 powinien sprawdzić czy podał swój numer PESEL do CEIDG. Jeśli po tej dacie w jakiejkolwiek sprawie składano wniosek np. o zmianę adresu prowadzonej działalności, wówczas przedsiębiorca zobowiązany był podać taki numer PESEL. Niewielkie jest w takiej sytuacji ryzyko, aby ten numer nie znajdował się w bazie CEIDG.
  3. Warto też, jeśli prowadzona jest przez przedsiębiorcę ewidencja wniosków składanych do CEIDG, sprawdzić czy PESEL został podany przez przedsiębiorcę w jednym z poprzednich wniosków składanych do CEIDG po 1.01.2012.
  4. Można także:
  • dzwonić pod nr tel.: 22/601 79 01 lub  22/262-94-67, 22/262-94-64, 22/262-94-75.
  • osobiście udać się do Wydziału Ewidencji Ludności urzędu dzielnicy lub do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW (Wydział Udostępniania Informacji, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa)
  • napisać email na adres: wud@cpd.msw.gov.pl.

Co w przypadku, gdyby doszło do wykreślenia?

Gdyby doszło do wykreślenia wpisu z CEIDG, należy niezwłocznie złożyć wniosek o nowy wpis lub o przywrócenie danych.

© Created by Grupa Wzór