Joanna Mieczkowska-Łowicka w Trójce o darowiznach

 

W programie III Polskiego Radia adwokat Joanna Mieczkowska-Łowicka odpowiadała na pytania dotyczące odliczania podatku przy przekazaniu darowizny. W kontekście nagród, jakie mają przeznaczyć na cele charytatywne ministrowie dodawała, że „trudno byłoby znaleźć podstawę prawną do fizycznego przekazania pieniędzy do budżetu”. Zauważyła również, iż „każda czynność prawna, w tym darowizna, musi zostać dokonana bez przymusu i dobrowolnie; w przeciwnym wypadku jest nieważna”.

© Created by Grupa Wzór