Joanna Mieczkowska-Łowicka w Radiu ZET o zmianie przepisów dot. tajemnicy przedsiębiorstwa

 

„Nowe przepisy dają większe możliwości przedsiębiorcom w celu ochrony ich interesów” – komentuje dla Radia ZET Joanna Mieczkowska-Łowicka i wyjaśnia, że wedle przyjętych przez rząd rozwiązań „zmieni się nie tylko definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, ale i definicja samego czynu nieuczciwej konkurencji dotyczącej wykorzystania takiej tajemnicy; dodano elementy mówiące, że złamaniem tajemnicy będą też takie sytuacje, gdy pracownik bez wiedzy przełożonego wejdzie w posiadanie pewnych danych czyli np. zapisze na pen drivie pliki konsumenckie”. Co najważniejsze – pracownicy będą zobowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa bezterminowo, a nie jak dotąd przez trzy lata od zakończenia stosunku pracy.

© Created by Grupa Wzór