Innowacyjna technologia, 75 mln zł, ekologia i unijne fundusze. KOLS dla BORYSZEW S.A.

 

Kancelaria Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services (KOLS) doradzała spółce Boryszew S.A. w zakresie realizacji innowacyjnego projektu, mającego na celu opracowanie nowej technologii produkcyjnej.

Projekt pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx, 7 xxx” realizowany przez NPA Skawina (Oddział Boryszew S.A.) ma na celu opracowanie technologii ciągłego odlewania i walcowania walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium. W rezultacie na rynku zostanie zaoferowany nowy produkt wytworzony w oparciu o innowacyjną technologię wykorzystującą w procesie spalania czysty tlen. Dzięki zmniejszeniu ilości odpadów, obniżeniu energochłonności oraz emisji zanieczyszczeń, zastosowana technologia będzie mieć pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska naturalnego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zaś instytucją pośredniczącą w dystrybucji środków jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Całkowity koszt realizacji projektu szacowany jest na ok. 75 mln zł.

NPA Skawina to jedyny producent walcówki w Polsce. Szacuje się, że wskutek realizacji projektu NPA będzie zaspakajać znaczącą część globalnego zapotrzebowania na walcówkę aluminiową z wysokowytrzymałych stopów.

Linia produkcyjna nabyta przez NPA Skawina w ramach transakcji zastąpić ma obecną linię, która jest drugą najstarszą tego typu linią w Europie. Co ciekawe, maszyny te w latach 60. XX wieku zostały wyprodukowane i zamontowane przez tę samą firmę, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w ramach obecnie realizowanego projektu, co oznacza, że współpraca pomiędzy NPA Skawina (wcześniej: Skawińskie Zakłady Metalurgiczne) a włoskim dostawcą Continuus Properzi S.P.A. trwa nieprzerwanie od niemalże 60 lat.

Zespół KOLS doradzał Klientowi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkurencyjnego i transparentnego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń niezbędnych do uruchomienia linii demonstracyjnej służącej do prowadzenia prac nad nową technologią, wymaganej przy wydatkowaniu środków pochodzących z EFRR, przygotowania i negocjacji warunków umów dostawy tych urządzeń, a także umów finansowania ich zakupu. Z uwagi na różne formy finansowania poszczególnych elementów linii demonstracyjnej, transakcja wymagała przygotowania szeregu dokumentów precyzyjnie określających wzajemne relacje zamawiającego, dostawcy i instytucji finansującej i stanowiła wyzwanie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Całkowita wartość transakcji wyniosła 8,7 mln euro.

Zespół KOLS tworzyli prawnicy transakcyjni i specjalizujący się w doradztwie w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków pozyskanych z UE. Obsługą projektu kierował Karol Orzechowski, wspólnik KOLS. W skład zespołu wchodziły również of counsel Anita Elżanowska oraz starszy prawnik Joanna Mieczkowska-Łowicka z praktyki transakcyjnej.

 

//foto: BORYSZEW S.A.

© Created by Grupa Wzór