Emilia Górska-Krysztofowicz w money.pl o ustawie uwłaszczeniowej

 

„Może dojść do sytuacji, w której deweloper zapłacił za nabycie prawa użytkowania nieruchomości, natomiast po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność zobowiązany będzie do zapłaty kwoty dopłaty. Konsekwencją jest nijako płatność dwa razy za tę samą nieruchomość; raz za prawo użytkowania oraz raz za własność. Nie mówiąc już o wypadkach, gdzie przedsiębiorca w międzyczasie dodatkowo poniósł opłatę związaną ze zmianą celu użytkowania” – komentowała dla money.pl Emilia Górska Krysztofowicz dodając, że „Ustawodawca nie wsłuchał się w głosy praktyków. Przygotował akt, który jest bardzo korzystny z punktu widzenia osób fizycznych – właścicieli mieszkań położonych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, ale dla deweloperów może okazać się „pocałunkiem śmierci”, który wielu doprowadzi nawet do bankructwa”.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór