Arkadiusz Szymański i Piotr Zemła radzą co dalej ws. GetBack

 

„Każda osoba, która została pokrzywdzona takim przestępstwem, z mocy prawa – z chwilą wszczęcia postępowania przygotowawczego – staje się jego stroną. Naturalnie organy ścigania na początku postępowania często nie mają wiedzy, ile podmiotów zostało pokrzywdzonych danym czynem – wiedza ta będzie ewoluować wraz z rozwojem postępowania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by każdy pokrzywdzony zgłosił się do prokuratury i poinformował, że taki status mu przysługuje” – piszą w komentarzu ws. GetBack prawnicy Kancelarii KOLS Arkadiusz Szymański i Piotr Zemła, specjalizujący się w prawie karno-gospodarczym.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór