LANG

Marta Janowska

Radca prawny

Marta Janowska w Kancelarii odpowiada za rozwój praktyki compliance, zajmując się wspieraniem klientów w obszarach narażonych na ryzyko niezgodności działalności z prawem, w szczególności w obszarze zamówień publicznych i AML. 

Ponadto Marta Janowska praktykuje w zakresie prawa gospodarczego. Doradzała klientom, w tym grupom kapitałowym, w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji spółek, projektach nabycia akcji/udziałów, w inwestycjach zagranicznych w Polsce. Doradzała w kwestiach regulacyjnych podlegających pod nadzór KNF.

Marta Janowska posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów due diligence, a także  w zarządzaniu projektami obejmującymi łączenie różnych obszarów prawa.

Ponadto Marta Janowska wspierała swoją wiedzą i doświadczeniem Klientów – wykonawców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym, w szczególności doradzała klientom przy przygotowaniu ofert, w tym także wykonawcom ubiegającym  się wspólnie o  udzielenie zamówienia w zakresie wyboru najlepszej formuły współpracy, a także reprezentując wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Przez ponad 10 lat pracowała w warszawskich biurach międzynarodowych kancelarii prawnych – Hogan & Hartson oraz K&L Gates.

Ponadto Marta Janowska stara się poświęcać swój czas na doradzanie klientom pro–bono, w szczególności, gdy ostatecznym beneficjentem jej pracy są dzieci.

© Created by Grupa Wzór