LANG

Jan Kaczmarczyk

Adwokat

Jan Kaczmarczyk specjalizuje się w prawie gospodarczym i prawie handlowym, a także szeroko rozumianym prawie lotniczym. Doradza w polskich i międzynarodowych transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, prywatyzacjach, transakcjach private equity, w tym transakcjach na aktywach i procesach restrukturyzacji. Posiada również wieloletnie doświadczenie w sektorze obronnym, w szczególności w kwestiach dotyczących projektów umów dostaw i umów offsetowych zawieranych ze Skarbem Państwa RP.

Jan Kaczmarczyk doradza również Klientom działającym w branży nowych technologii, m.in. w inwestycjach w projekty start-up, reprezentując pomysłodawców, anioły biznesu oraz fundusze inwestycyjne VC i PE we wszystkich aspektach dotyczących przygotowania, finansowania i funkcjonowania takich projektów.

Poza praktyką transakcyjną, w codziennej pracy z Klientami porusza także kwestie korporacyjne, wspierając ich poprzez opracowywanie projektów i negocjowanie różnorodnych umów.  Uczestniczy również w projektach pro-bono, doradzając w sprawach dotyczących prawa gospodarczego i administracyjnego.

Jan Kaczmarczyk jest Członkiem Zarządu Stowarzyszenia “Spadochronowy Klub Sportowy Sky Camp”.

Jan Kaczmarczyk zdobywał doświadczenie jako partner kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, a także w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej K&L Gates, wcześniej zaś w wiodącej międzynarodowej kancelarii – Hogan & Hartson.

© Created by Grupa Wzór