LANG

Grzegorz Mączyński

Adwokat

Grzegorz Mączyński posiada ponad dwunastoletnie doświadczenie zawodowe w prawie farmaceutycznym i regulacjach prawnych dotyczących rynku ochrony zdrowia.

Specjalizuje się w zakresie zagadnień dotyczących: refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, dystrybucji i marketingu produktów na rynku ochrony zdrowia, a także funkcjonowaniu podmiotów leczniczych. Doradza również w zakresie zagadnień compliance i bezpieczeństwa prawnego prowadzenia działalności na rynku ochrony zdrowia.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał przez wiele lat współpracując z wyspecjalizowanymi kancelariami w Polsce, w tym m.in. kancelarią Domański Zakrzewski Palinka, zajmującymi się doradztwem dla rynku ochrony zdrowia oraz wcześniej jako pracownik Ministerstwa Zdrowia (w tym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji). Jest autorem specjalistycznych publikacji, m.in. z zakresu prawa farmaceutycznego, funkcjonowania szpitali, zagadnień dotyczących badań klinicznych. Występuje jako prelegent podczas licznych konferencji naukowych i biznesowych.

© Created by Grupa Wzór