LANG

Emilia Górska-Krysztofowicz

Adwokat

Emilia Górska – Krysztofowicz posiada doświadczenie w zakresie obsługi inwestycji budowlanych i deweloperskich, realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych oraz w prowadzeniu sporów i negocjacji w toku procesu inwestycyjnego. Doradza Klientom z branży budowlanej, architektonicznej, m.in. w procesach przygotowania i prowadzenia inwestycji oraz w przygotowaniu strategii prowadzenia sporu oraz w trakcie negocjacji.

W ramach swojej praktyki zawodowej związanej z rynkiem nieruchomości uczestniczyła w negocjacjach szeregu umów sprzedaży nieruchomości, umów o zarządzanie, umów najmu, a także w przygotowywaniu analiz stanu prawnego nieruchomości. Ponadto prowadziła szereg postępowań dotyczących regulowania tytułu prawnego do nieruchomości oraz przygotowania i realizacji inwestycji. Jej doświadczenie obejmuje negocjacje w zakresie umów o roboty budowlane przy zastosowaniu klauzul FIDIC oraz na gruncie prawa niemieckiego przy zastosowaniu regulacji VOB/B.

Emilia Górska – Krysztofowicz posiada również istotne doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej osób prywatnych w ramach praktyki tzw. „private lawyer”, w szczególności w zakresie spraw rodzinnych, majątkowych, sporów sądowych, spraw karnych, jak również w zakresie szeroko rozumianego doradztwa prawnego.

© Created by Grupa Wzór