PRAWO KARNE I GOSPODARCZE

Zespół KOLS składa się z prawników, którzy posiadają bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych i wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Zauważając powstałą w ostatnim czasie tendencję do szukania ochrony obrotu gospodarczego na gruncie postępowań karnych, kancelaria KOLS wyodrębniła w swojej strukturze zespół stworzony z prawników, których praktyka ogniskuje się wokół spraw karnych i innych postępowań represyjnych. Niekiedy najpełniejsza ochrona interesów Klienta gospodarczego możliwa jest wyłącznie na  gruncie procesu karnego.

Praktyka prawa karnego gospodarczego to także doradztwo w sytuacjach kryzysowych, mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie konsekwencji związanych z wszczęciem lub ryzykiem wszczęcia postępowania karnego dla Klienta – podmiotu gospodarczego. Wspieramy Klientów w wykrywaniu nieprawidłowości, a także prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przez Klientów lub otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowości.  W szczególności obejmuje to ryzyko korupcji gospodarczej lub urzędniczej, oszustw, zmów w przetargach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie zasad prawa rynku kapitałowego.

Członkowie zespołu prawa karnego gospodarczego – niezależnie od doświadczenia w reprezentowaniu podmiotów gospodarczych na gruncie procesu karnego – posiadają także doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych – podejrzanych, oskarżonych – przeciwko którym prowadzone są postępowania dotyczące tzw. white collar crimes czy przestępstw skarbowych.

© Created by Grupa Wzór