DANE OSOBOWE

Wspieramy Klientów w ramach bieżącego doradztwa oraz minimalizowania ryzyk prawnych i organizacyjnych dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych przez ich administratorów.

Prawnicy KOLS uczestniczyli z powodzeniem w projektach dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie doradztwa i dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw do zgodności z obowiązującymi przepisami, wdrożenia i stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679. Nasze doświadczenie zbudowane jest na doradztwie w branży telekomunikacyjnej, e-commerce, medycznej i energetycznej oraz w obszarze rynku kapitałowego.

W ramach usług  z zakresu Danych osobowych zespół KOLS oferuje m.in.:

  • kompleksowe wdrożenie projektów funkcjonalności RODO obejmujące np. audyty procesów, dokumentacji oraz funkcjonalności systemów IT służących do przetwarzania danych;
  • reprezentowanie Klientów w trakcie postępowań administracyjnych, cywilnych i karnych – w obszarze przetwarzania danych osobowych;
  • doradztwo w zakresie międzynarodowego transferu danych, tj. przekazywaniu danych do innych państw;
  • wsparcie w zakresie definiowania i opracowywania nowych usług i produktów – dostosowanie procesów do wymagań RODO (privacy by design, privacy by default);
  • wsparcie Klientów w zakresie negocjacji umów powierzenia przetwarzania danych i porozumień o ich udostepnieniu;
  • usługę audytu u procesora realizowaną z punktu widzenia procesu powierzenia przetwarzania danych oraz weryfikację potencjalnego procesora w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych.

Nasz zespół doradza także Klientom w aspektach kontraktowego charakteru obrotu danymi osobowymi. Wspieramy Klientów przy tworzeniu, opiniowaniu i negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów związanych z przetwarzaniem danych.

Podejmujemy się prowadzenia negocjacji oraz sporządzania opinii prawnych dotyczących istotnych zagadnień, które pojawiają się w toku działań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych, w tym przeglądu procesów przetwarzania danych osobowych w ramach organizacji.

Członkowie zespołu reprezentują Klientów w trakcie kontroli administracyjnych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W tym doradzali w sprawach o charakterze precedensowym, które kończyły się nie tylko pozytywnymi rozstrzygnięciami dla Klientów, ale także zmianą linii orzeczniczej organu regulacyjnego. Ponadto Kancelaria doradza w sprawach cywilnych i karnych związanych z aspektami ochrony danych osobowych.

© Created by Grupa Wzór