Marta Janowska w Rzeczpospolitej o AML i crowdfundingu

 

Problem identyfikacji klientów i ich weryfikacji może dotknąć platform crowdfundingowych, które stanowią tzw. finansowanie społecznościowe i polegają na zbieraniu funduszy, celem realizowania określonych projektów. Marta Janowska wskazuje na łamach Rzeczpospolitej, że „mieszczą się w nich także ICO, czyli Initial Coin Offering. Jak każda inna usługa finansowa, mogą one być narażone na praktyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także inne rodzaje nadużyć; zwracała uwagę na to już Komisja Nadzoru Finansowego w swoim komunikacie w sprawie sprzedaży tzw. monet lub tokenów. Wiąże się to z jednej strony z brakiem fizycznej obecności finansującego, czy organizatora projektu przy wchodzeniu w taki projekt, ze względu na fakt, że większość takich zbiórek jest dokonywana poprzez dedykowane do tego platformy internetowe”.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór