Joanna Mieczkowska - Łowicka w Monitorze Prawa Handlowego o kooptacji do organów spółki

 

 

W jaki sposób zabezpieczyć spółkę przed sytuacją, w której jeden z jej organów traci zdolność działania na skutek śmierci lub rezygnacji jednego z członków? „Przydatnym instrumentem może być wprowadzenie do statutu postanowień pozwalających na dokooptowanie nowego członka organu przez pozostałe osoby wchodzące w jego skład. Brak regulacji kodeksowej daje twórcom statutów dużą swobodę w kształtowaniu charakteru tej instytucji” – odpowiada Joanna Mieczkowska – Łowicka na łamach Monitora Prawa Handlowego (Nr 1/2018) i prezentuje poglądy doktryny i orzecznictwa w zakresie możliwości zastosowania tego mechanizmu, a także wskazówki dla autorów statutów, dotyczące właściwego sformułowania klauzuli umownej, uwzględniającej zarówno interes spółki jak i akcjonariuszy.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór