Joanna Mieczkowska-Łowicka o zaległych urlopach dla money.pl

 

„W przypadku urlopu zaległego pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystywania urlopu, lecz musi udzielić mu urlopu w terminie określonym w przepisie. Zaakcentował to Sąd Najwyższy w wyr. z 24.1.2006 r. (sygn. akt: I PK 124/05) uznając, że <<pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody>>” – podkreśla Joanna Mieczkowska-Łowicka w komentarzu dla money.pl na temat zaległych urlopów i dodaje, że „pracodawca może (ale nie musi) zgodzić się na przesunięcie wykorzystania zaległego urlopu na termin późniejszy”.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór