Jan Kaczmarczyk o split payment dla strefabiznesu.pl

 

Co split payment znaczy w praktyce dla przedsiębiorcy? Jan Kaczmarczyk w tekście dla portalu strefabiznesu.pl odpowiada:

W Polsce przedsiębiorcy korzystający z MPP (tzw. mechanizm podzielonej płatności) skorzystają z pewnych przywilejów. Będą oni mieli m.in. możliwość obniżenia, co prawda bardzo niewielkiego, wartości należnego podatku VAT. Będzie to dotyczyło podatników, którzy opłacą swoje zobowiązanie podatkowe w całości z rachunku VAT, w terminie wcześniejszym niż narzucony przez ustawodawcę. W ramach dodatkowej zachęty, wobec podatników posługujących się tym mechanizmem, nie będzie stosowana część sankcji zdefiniowanych w Ustawie o VAT. Trzecia istotna zmiana to możliwość ubiegania się o zwrot podatku VAT w krótszym niż pozostali podatnicy terminie”.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór