Jan Kaczmarczyk i Michał Lutek w "Przeglądzie lotniczym" o nowelizacji prawa lotniczego

 

O wietrze zmian w prawie lotniczym napisali w najnowszym numerze „Przeglądu lotniczego” Jan Kaczmarczyk i Michał Lutek, wskazując m.in. na rozszerzenie kompetencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego a także zmiany dotyczące nakładanych przez ULC kar: „począwszy od pozornie błahych przewinień, jak niezwrócenie Prezesowi ULC zawieszonej albo cofniętej licencji, za które członek personelu lotniczego musi się liczyć z kosztem 750 zł. Skończywszy na poważnych naruszeniach polegających chociażby na celowym i regularnym wykonywaniu operacji lotniczych w terminach, które znacząco różnią się od przydzielonych czasów startu i lądowania skutkujących powstaniem zakłóceń w funkcjonowaniu portu lotniczego lub samych operacji. Gdy zostanie stwierdzone takie działanie, kara może wynieść nawet do 100 000 zł”. Już po publikacji, ustawę przyjął Sejm.

© Created by Grupa Wzór