Emilia Górska-Krysztofowicz w Money.pl o prawnych aspektach ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy

 

Nie wszyscy będą mogli się cieszyć z wolnego – wskazuje portal money.pl cytując analizy Emilii Górskiej-Krysztofowicz: „Kodeks Pracy wprost wymienia prace, których wykonywanie jest dozwolone w święta. Są to np. prace związane z koniecznością prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych czy też przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób. Prócz tego, wyłączone są wszelkie prace w ruchu ciągłym, przy pracy zmianowej, czy też pracownicy zatrudnieni w systemie, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta”. I to nie koniec listy wyłączeń.

Artykuł jest dostępny tutaj

© Created by Grupa Wzór